ความหมายของสมรรถภาพทางกาย

???????????????????????????? สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของร่างกายในการประกอบ กิจกรรม หรือ การงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ เหนื่อยอ่อนจนเกินไป ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถนอมกำลังกายที่ เหลือไว้ใช้ในกิจกรรมที่จำเป็น

??

ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

????????????????????????????การคัดเลือกตัว (Athletes Selection) การวินิจฉัย (Diagnosis) เปรียบเทียบ (Assessment) การพยากรณ์ (Prediction) ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) การแบ่งกลุ่ม (Classification) เป็นแรงจูงใจ?( Motivation)

?

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย

????????????????????????????1.?? ความหมายของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ (VO 2 Max)
????????????????????????????2.?? ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance)?
????????????????????????????3.?? ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)?
????????????????????????????4.?? ความคล่องตัว (Agility)
????????????????????????????5.?? ความอ่อนตัว (flexibility)
????????????????????????????6.?? การทรงตัว (Balance)
????????????????????????????7.?? ปริมาณไขมันในร่างกาย (Body Fat)?
????????????????????????????8.?? ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response time)?
????????????????????????????9.?? ความเร็ว (Speed)

?

ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ

????????วันก่อนการทดสอบ

????????????????????????????-??ต้องไม่เปลี่ยนแปลงอาหารประจำวันให้ผิดไปจากเดิมมาก?
????????????????????????????-??งดออกกำลังกายหนัก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
????????????????????????????-??งดกินยาที่มีฤทธิ์อยู่นาน
????????????????????????????-??หลีกเลี่ยงความหนัก
????????????????????????????-??พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง?

????????วันที่มาทดสอบ

????????????????????????????-??ควรรับประทานอาหารก่อนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
????????????????????????????-??ห้ามกินยาหรือสิ่งกระตุ้น เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ฯลฯ
????????????????????????????-??เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม

????????ในระหว่างการทดสอบ

????????????????????????????-??ถ้าหากทราบว่าไม่สบาย ต้องแจ้งจ้าหน้าที่ทราบ?
????????????????????????????-??อย่าส่งเสียงดัง หยอกล้อกัน?
????????????????????????????-??ตั้งใจรับการทดสอบอย่างเต็มความสามารถ

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( Fitness? Testing ?Method)

????????สถานีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

?????????????????? ประกอบไปด้วยสถานีทดสอบ 6 สถานี? ดังนี้

????????????????????????????1.??การวัดเปอร์เซนต์ไขมันใต้ผิวหนังโดยใช้????(Lang? Skinfold? caliper)

????????????????????????????2.??การวัดความอ่อนตัว ( Sit and reach test )

????????????????????????????3.??การวัดแรงบีบมือ?

????????????????????????????4.??การวัดความจุปอด

????????????????????????????5.??การวัดความคล่องตัว

????????????????????????????6.??วัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน? ( VO 2 Max)

?

1.? การวัดเปอร์เซนต์ไขมันใต้ผิวหนังโดยใช้ ???Lang? Skinfold? caliper?

?????????เครื่องมือ Lang? Skinfold? caliper

?????????????????? วิธีการ??????? ?

????????????????????????????1.? วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังด้านขวา? โดยจะต้องวัดผ่านชั้นผิวหนังทั้ง 4 ตำแหน่ง ????????????( Biceps, Triceps, Subscapular ?และ Suprailiac )

????????????????????????????2. ?มือขวาของผู้วัดจะถือเครื่องมือและใช้มือซ้ายในการจับไขมันใต้ผิวหนัง? โดยไม่ให้เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อติดมาด้วย? ปลายเครื่องมือจะอยู่ห่างจากปลายนิ้วมือ ( ซ้าย ) ประมาณ 1 ซ.ม.

????????????????????????????3.? ขณะวัด และอ่านค่าหลังจากปล่อยให้เครื่องมือกดบนผิวหนังประมาณ 2 วินาที

?

2.? การวัดความอ่อนตัว ( Sit and reach test )?

????????เครื่องมือ ม้าวัดความอ่อนตัว?

?????????????????? วิธีการ??

????????????????????????????1.? ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรงสอดใต้ม้าวัด? เท้าชิดกันและตั้งฉากกับพื้นแนบกับที่ยันเท้า? แขนเหยียดตรงมือเสมอกันอยู่บนม้าวัดแล้วก้มตัวไปข้างหน้า?? จนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้อีก? และรักษาระยะทางให้ได้ 2 วินาทีขึ้นไป

????????????????????????????2.? อ่านระยะทางจากปลายนิ้วมือถึงปลายนิ้วเท้า? ถ้าเลยนิ้วเท้าคะแนนเป็นบวก? ถ้าไม่ถึงนิ้วเท้าคะแนนเป็นลบ

?

3.??การวัดแรงบีบมือ? โดยใช้? Handgrip? Dynamometer

????????เครื่องมือ Handgrip? Dynamometer?

?????????????????? วิธีการ???

????????????????????????????1.? จัดระดับเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้ทดสอบโดยใช้มือข้างถนัด? ปล่อยแขนตามสบายข้างลำตัว?? มือกำที่จับ? ห้ามแนบตัว? แล้วออกแรงกำมือให้แรงที่สุด

????????????????????????????2.? ทำการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใช้ค่าที่ทำได้มากที่สุด??????

?

4.? การวัดความจุปอด??

????????เครื่องมือ? Spirometer

?????????????????? วิธีการ???? ?

????????????????????????????1.??? ตั้งระดับเข็มสเกลให้อยู่ที่ ?0?? ผู้ทดสอบยืนตรงหน้าเครื่อง? จับหลดเป่าอยู่ที่ปาก

????????????????????????????2.?? หายใจเข้าเต็มที่? และเป่าลมเข้าหลอดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

????????????????????????????3.?? ทำการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใช้ค่าที่ทำได้มากที่สุด????

?

5.? การวัดความคล่องตัว

????????เครื่องมือ –

?????????????????? วิธีการ –

?

6.? การวัดสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน? ( VO 2 Max )

????????เครื่องมือ? จักรยานวัดงาน ( Bicycle Ergometer )

?????????????????? วิธีการ???? ???

????????????????????????????1.? ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งบนจักรยานปรับอานให้พอเหมาะ? และทำการตั้งค่าน้ำหนักถ่วง? ตามอายุและเพศ??

????????????????????????????2.? จับเวลาการปั่นและให้รักษาระดับความเร็วให้คงที่? จับอัตราการเต้นของหัวใจทุกนาที

????????????????????????????3.? เมื่อถึงนาทีที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า? 120 ครั้งต่อนาที? ให้เพิ่มน้ำหนักอีก 0.5 กิโลกรัม???????????????????????????????????????????????

????????????????????????????4.? นำอัตราการเต้นของหัวใจในช่วง? 2 นาทีสุดท้ายมาหาค่าเฉลี่ย

?

การวัดแรงเหยียดขา

????????เครื่องมือ? Back? and leg? dynamometer

?????????????????? วิธีการ???

????????????????????????????1.? ให้ผู้รับการทดสอบยืนบนที่วางเท้าของเครื่อง? ย่อเข่าลง? หลังและแขนตรง เข่างอ? 90? ?องศา? จับที่ดึงในท่าคว่ำมือและจัดสายให้พอเหมาะ

????????????????????????????2.?? ออกแรงเหยียดขาให้เต็มที่

????????????????????????????3.? ?ทำการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใช้ค่าที่ทำได้มากที่สุด

Popularity: unranked