Products > Software
Future Software
FDerm
Logo Cheque
CephSmile
LOGO CHEQUE
  • พิมพ์ Logo สีหรือขาวดำ ของบริษัทลงในตำแหน่งเช็คตามต้องการ
  • รายงานการสั่งจ่าย, รายงานช่วงเลขที่เช็ค, รายงานการสั่งจ่ายตามชื่อ, รายงานการสั่งจ่ายตามช่วงวันที่, รายงานเช็คที่เสีย/ยกเลิก
  • ใช้ได้กับเช็คทุกธนาคาร ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
  • ระบบการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการพิมพ์เลขที่เช็ค
  • มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสำรองข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้
  • แปลงฐานข้อมูลลูกค้าจาก X-Base เข้าสู่โปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้
  • ปฏิทินวันหยุดและวันทำงานของธนาคาร
  • มีเครื่องคิดเลขเพื่อความสะดวกในการคำนวณ

ผลิตโดย PT&T Communications
จัดจำหน่ายโดย บริษัท นายเน็ต จำกัด


 

© 2005-2008. 9Net Co.,Ltd. All rights reserved.