Products > Software
Future Software
Logo Cheque
CephSmile
FUTURE SOFTWARE - Dental Clinic
 • ข้อมูลคนไข้
  บันทึกข้อมูลคนไข้ัพร้อมรูปภาพและ ค้นหาได้หลายรูปแบบ เช่น ด้วยลายนิ้วมือ, ชื่อ, รหัส, วันที่รักษา

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • บันทึกการนัดหมายคนไข้
  รูปแบบตารางที่เข้าใจง่ายสวยงาม และ สามารถพิมพิ์รายการนัดหมายได้

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • บันทึกประวัติการรักษา
  เข้าใจง่ายสามารถบันทึกการรัักษาในรูปแบบ ตารางฟัน

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • แผนการรักษา
  สามารถ จัดลำดับความสำคัญของรายการรักษา
  แต่ละรายการ และ แสดงค่าบริการรวมทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • แล็บและกรณีต่อเนื่อง
  สามารถแ่สดงความคืบหน้่าในการส่งแล็บ และ กำหนดจำนวนชำระแต่ละครั้งในกรณีรักษาต่อเนื้อง

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • จัดฟัน(Moduleเพิ่มเติม)
  แสดงประวัติการจัดฟันของคนไข้แต่ละรายได้ แสดงยอดเงินคงเหลืิอ กำหนดส่วนแบ่งทันตแพทย์

  ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • กราฟ, ใบเสร็จและรายงานต่างๆกว่า30แบบ
  เช่น การรับสินค้าเข้า รายรับ-รายจ่าย ส่วนแบ่งทันตแำพทย์ วิเคราะห์รายได้ สรุปรายได้ สรุปรายการรักษา สต็อก

  ดาวน์โหลดรายละเอียด(graph.jpg)
 • หมายเหตุ คลิกที่"ดาวน์โหลดรายละเอียด" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดในรูปแบบของMicrosoft Word


  ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นายเน็ต จำกัด

   

  © 2005-2008. 9Net Co.,Ltd. All rights reserved.